ví mono là gì?

Momo là gì? Sử dụng ví Momo có an toàn không?

Ví Momo là gì? Sử dụng ví Momo có an toàn không? Ví Momo liên kết với ngân hàng nào? đây là những câu hỏi thường gặp đối với người lần đầu sử dụng ví momo thanh toán trực tuyến.