How to write CV

Hướng dẫn viết CV như thế nào để thành công trước nhà tuyển dụng?

CV CV trong tiếng Anh còn được gọi là Curriculum Vitae, khi dịch ra tiếng Việt thì nó được hiểu là một bản sơ yếu lý lịch rút gọn sau khi đã lược bỏ các thông tin về gia đình, người thân.