CafeBusiness

Tuyển phóng viên tập sự – Cafe Business – website vay nhanh toàn quốc – Hạn chót nhận hồ sơ: 30/11/2020

Thông tin tuyển dụng dành cho sinh viên năm thứ 3, năm cuối hoặc mới tốt nghiệp. Ưu tiên các ngành: báo chí, truyền thông, tài chính, quản trị, kinh doanh bất động sản, tư vấn hỗ trợ vay nhanh, vay tài chính