“Không có hợp đồng lao động có được vay tín chấp không ?” là một câu hỏi mọi người luôn thắc mắc. Bởi việc này sẽ quyết định đến một số…

Bài liên quan:  Vay theo lương có cần phải chứng minh thu nhập